TRUNG TÂM HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO CƯ DÂN NƯỚC NGOÀI CAMELLIA

2024年04月11日

Là nơi tư vấn cho người nước ngoài đang gặp khó khăn

Các vấn đề có thể tư vấn

Tình trạng lưu trú(những giấy tờ cần thiết để ở lại Nhật), học tiếng nhật, bảo hiểm sức khoẻ, thuế, công việc, trường học của con, bệnh viện,...Nếu bạn có bất cứ vấn đề nào khác đang gặp khó khăn thì hãy tư vấn tham khảo ý kiến với chúng tôi.

Ngày và giờ có thể tư vấn

Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều

Các ngày lễ(ngày nghỉ của Nhật)và từ ngày 29 tháng 12 đến ngày mồng 3 tháng 1 là ngày nghỉ.

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
TiếngThổNhĩ Kỳ      
Tiếng Tây Ban Nha      
Tiếng Philipin      
Tiếng Trung Quốc      
Tiếng Việt      
Tiếng Indonesia      
Tiếng Anh  

Ngoài ra hàng ngày vẫn có thể tư vấn thông qua công ty thông dịch.

Cách thức tư vấn

Hãy liên lạc với 「Camellia」 với các cách thức sau

Điện thoại 054-204-2000
Email soudan@camellia2.com
Line ID sirlinevie
Skype siradviser
Facebook Account Adviser Shizuoka
Messenger ID @adviser.shizuoka
Đến trực tiếp CAMELLIA

Shizuoka shi,Surugaku,Minami Chou 14-1 Toà nhà Mizunomori, tầng 2
Bên trong Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka

 

Ngoài ra

Có ngày để các bạn có thể (tư vấn pháp luật) với luật sư.