Cotidiano

Shimoda-shi Shinko Kosha

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês
Quarta 13:00~15:00
※Reservar horário
LocalShimoda Shimin Bunka Kaikan
Telefone0558-23-5151EndereçoShimoda-shi 4-1-2

Shimizu-cho Kokusai Koryu Kyokai

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês
Segunda ~ Sexta 8:30~17:00
LocalShimizu-cho Yakuba Tiiki Shinko-ka
Telefone055-981-8238EndereçoSunto-gun Shimizu-cho Doniwa 210-1

Numazu-shi Tiiki Jitika

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês ■Espanhol ■Português ■Chinês
Segunda ~ Sexta 8:30~17:15
LocalNumazu Shiyakusho Tiiki Jitika
Telefone055-934-4717EndereçoNumazu-shi Miyuki-cho 16-1

Shizuoka-ken Kokusai Koryu Kyokai

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês
Segunda ~ Sexta 8:30~17:00
■Português ■Espanhol
Terça, Sexta 10:00~16:00
■Vietnamina
Terça, Quinta 10:00~16:00
■Filipino
Segunda, Sexta 10:00~16:00
LocalShizuoka-ken Kokusai Koryu Kyokai
Telefone054-202-3411EndereçoShizuoka-shi Suruga-ku Minami-cho 14-2 Mizu-no-Mori 2kai

Shizuoka Shiyakusho Danjo Sankaku Tabunka Kyoseika Tabunka Kyosei Suishinka

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês
Segunda ~ Sexta 9:00~17:00
■Chinês
Segunda ~ Sexta 9:00~16:00
LocalShizuoka Chosha ・Aoi Kuyakusho Shin-kan 15kai
Telefone054-221-1303EndereçoShizuoka-shi Aoi-ku Oote-machi 5-1

Shizuoka-shi Kokusai Koryu Kyokai ・Shizuoka honbu

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês ■Espanhol
Segunda ~ Sexta 8:30~17:15
■Filipino
Quinta 13:00~17:00
■Chinês
Quarta 9:00~12:00
LocalShizuoka-shi Kokusai Koryu Kyokai ・Shizuoka honbu
Telefone054-273-5931EndereçoShizuoka-shi Aoi-ku Oote-machi 5-1 Shizuoka Shiyakusyo 17kai

Shizuoka-shi Kokusai Koryu Kyokai ・Shimizu shibu

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês
Segunda ~ Sexta 8:30~17:15
■Português
Terça 8:30~12:00
Quarta 8:30~17:15
■Filipino
Terça 13:00~16:00
■Espanhol
Segunga, Quinta 8:30~17:15
■Chinês
Quinta 13:00~16:00
LocalShizuoka-shi Kokusai Koryu Kyokai ・Shimizu shibu
Telefone054-354-2009EndereçoShizuoka-shi Shimizu-ku Asahi-cho 6-8 Shimizu Kuyakusho 2kai

Yaizu-shi Shimin Kyodo-ka

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês ■Espanhol ■Português
Segunda ~ Sexta 8:30~12:00, 13:00~17:00
LocalYaizu Shiyakusho Shimin Kyodo-ka
Telefone054-626-1178EndereçoYaizu-shi Hon-machi 2-16-32

Kakegawa Kokusai Koryu Center

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Português
Segundaa, Quarta, Sexta 10:00~15:30
■Inglês
Terça, Quinta, Sexta 9:00~16:00
■Espanhol
Terça, Quinta, Sexta 9:00~12:00
LocalKakegawa Shiyakusho 2kai Terrace
Telefone0537-24-5595EndereçoKakegawa-shi Nagaya 1-1-1

Kikugawa Shiyakusho Tiiki Shien-ka

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Português
Terça 8:30~11:30
LocalKikugawa Shiyakusho 1kai Sodan-shitsu
Telefone0537-35-0925EndereçoKikugawa-shi Horinouchi 61 banchi

Mori-machi Kokusai Koryu Kyokai

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Chinês
LocalEntre em contato.
Telefone0538-85-2373EndereçoShuti-gun Mori-machi 177-5 Matsuura kata

Fukuroi Kokusai Koryu Kyokai

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês
Segunda~Sexta  9:00~16:00
■Espanhol
Segunda~Sexta   9:00~16:00
■Chinês, Malaio
Quarta, Sexta 9:00~16:00 Quinta, Sábado 9:00~12:00
LocalFukuroi Kokusai Koryu Kyokai
Telefone0538-43-8070EndereçoFukuroi-shi Araya 1-1-15

Iwata Kokusai Koryu Kyokai

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês ■Tagalogo
2a, 4a Terça 13:00~17:00
1a, 3a, 5a Terça 14:00~17:00 
■Português
Segunda, Quarta, Sexta 8:30~17:00 Quinta 8:30~19:00
3o Domingo 8:30~17:00
■Chinês
Quarta 13:00~17:00
LocalGaikokujin Joho Mado-guchi
Telefone0538-37-4988EndereçoIwata-shi Konodai 3-1 Shiyakusho-nai

Hamamatsu Kokusai Koryu Kyokai

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês
Segunda~Sexta  13:30~16:30
■Português
Terça~Domingo 9:00~17:00
■Espanhol
Domingo 13:00~17:00
■Chinês
Sexta 13:00~17:00
■Tagalogo
Quinta 13:00~17:00
LocalHamamatsu-shi Kokusai Koryu Center
Create Hamamatsu 4kai
Telefone053-458-2170EndereçoHamamatsu-shi Hayauma-cho 2-1

Kosai Kokusai Koryu Kyokai

ConteúdoConsultas sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Português
12:30~14:30
LocalKosai Shimin Katsudo Center
Telefone053-575-2008EndereçoKosai-shi Washizu 1293-4

Kosai Shiyakusho

ConteúdoConsultas sobre dúvidas e preocupações do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Português
Segunda~Sexta 9:00~16:30
■Espanhol
Terça~Sexta 9:00~15:30
Segunda 8:30~16:30
LocalKosai Shiyakusho 1F
Telefone053-576-4799EndereçoKosai-shi Kibi 3268

Hamamatsu Inoti no Denwa

ConteúdoPode-se fazer consultas por telefone sobre problemas ou sofrimentos por estar num país diferente, por longo período.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Português
Sexta 19:30~21:30
Telefone080-3068-0333(Soft)
053-474-0333
Endereço

Gaikokujin Jinken Sodan Dial (Jinken Sodan)

ConteúdoPode-se fazer consultas por telefone sobre assuntos relacionados a direitos humanos como maus tratos, discriminação, etc.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês ・ Chinês
TelefoneIngl?s 0570-090911
Chin?s 0570-050110
Endereço

Waelaa-Waaree Yorisoi Hotline (Consultas sobre Fam?lia ・ Crian?a)

ConteúdoPode-se fazer consultas por telefone sobre visto, família, trabalho, violência, etc.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês  
Sábado 16:00~22:00
Quarta 16:00~22:00
■Tailandês, Espanhol, Português
Quarta 16:00~22:00
■Tailandês
Sábado 16:00~22:00
Telefone0120-279-338(Ramal 2)Endereço

Yokohama Inoti no Denwa

ConteúdoConsultas por telefone sobre problemas do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Português
Quarta 10:00~21:00
Sexta 19:00~21:00
Sábado 12:00~21:00
TelefonePortugu?s 0120-66-2488
Espanhol 0120-66-2477
Endereço

Kalakasan Iju-Josei no Tame no Empowerment Center

ConteúdoConsultas sobre violência doméstica, visto, problemas de crianças e mulheres.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Inglês, Tagalogo
Segunda, Quarta, Quinta, Sexta 10:30~17:00
LocalKalakasan Iju-Josei no Tame no Empowerment Center
Telefone044-580-4675EndereçoKawasaki-shi Saiwai-ku Kitakase 1-34-8 KKF Haimu 201

Gotemba Shiyakusho

ConteúdoConsultas sobre problemas e preocupações do cotidiano.
Horário de atendimento ・ Idiomas disponíveis■Português ■Espanhol
Segunda~Sexta 10:00~17:00
LocalGotenba Shiyakusyo Kurashi no anzen-ka nai Gaikokujin no seikatsu sodan-shitsu
Telefone0550-82-8400EndereçoGotenba-shi Hagiwara 483