TRUNG TÂM HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO CƯ DÂN NƯỚC NGOÀI CAMELLIA

2019年12月26日

Là nơi tư vấn cho người nước ngoài đang gặp khó khăn

Các vấn đề có thể tư vấn

Tình trạng lưu trú(những giấy tờ cần thiết để ở lại Nhật), học tiếng nhật, bảo hiểm sức khoẻ, thuế, công việc, trường học của con, bệnh viện,...Nếu bạn có bất cứ vấn đề nào khác đang gặp khó khăn thì hãy tư vấn tham khảo ý kiến với chúng tôi.

Ngày và giờ có thể tư vấn

Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều

Các ngày lễ(ngày nghỉ của Nhật)và từ ngày 29 tháng 12 đến ngày mồng 3 tháng 1 là ngày nghỉ.

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
TiếngThổNhĩ Kỳ      
Tiếng Tây Ban Nha      
Tiếng Philipin      
Tiếng Trung Quốc      
Tiếng Việt      
Tiếng Indonesia      
Tiếng Anh  
Tiếng Hàn Quốc    
1 tháng 2 lần
   

Ngoài ra hàng ngày vẫn có thể tư vấn thông qua công ty thông dịch.

Cách thức tư vấn

Hãy liên lạc với 「Camellia」 với các cách thức sau

Điện thoại 054-204-2000
Email sir07@sir.or.jp
Line ID sirlinevie
Skype siradviser
Facebook Account Adviser Shizuoka
Messenger ID @adviser.shizuoka
Đến trực tiếp CAMELLIA Shizuoka shi,Surugaku,Minami Chou 14-1 Toà nhà Mizunomori, tầng 2
Bên trong Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka

Phí tư vấn Miễn phí

Nếu đến những điạ điểm sau, các bạn có thể sử dụng máy tính bảng ipad để có thể tư vấn bằng điện thoại video  với nhân viên tư vấn của 「Camellia」
Thời gian có thể sử dụng cũng như thời gian làm việc của trung tâm tư  vấn 「Camellia」: Từ 10 giờ đến 16 giờ (Cũng có trường hợp bạn không thể sử dụng liền vì có người đang dùng)

No. TÊN TỔ CHỨC,ĐƠN VỊ  BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐIẠ CHỈ
1 Trung tâm phúc lợi và y tế công cộng Kamo Bộ phận tổng vụ Shimoda-shi Naka 531-1 Shizuoka Prefecture Shimoda Government Building 4F
 (Kamo Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuka)   (Shizuoka-ken Shimoda Sōgō Chōsha 4F)
2 Trung tâm phúc lợi và y tế công cộng Atami Bộ phận tổng vụ Atami-shi Minaguchi-chou 13-15 Shizuoka Prefecture Atami Government Building 1F
(Atami Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuka)  (Shizuoka-ken Atami Sōgō Chōsha 1F)
3 Trung tâm phúc lợi và y tế công cộng Tobu Bộ phận tổng vụ Numazu-shi Takashimahonchou 1-3 Shizuoka Prefecture Tobu Government Building 4F
(Tōbu Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuka)  (Shizuoka-ken Tōbu Sōgō Chōsha 4F)
4 Trung tâm phúc lợi và y tế công cộng Tobu(Chi nhánh Shuzenji)  Izu-shi Kodachino 66-1 
(Tōbu Kenkō Fukushi Sentā)(Shuzenji Shisho)   
5 Trung tâm phúc lợi và y tế công cộng Gotemba Bộ phộn tổng vụ Gotenba-shi Kamado 1113 
(Gotemba Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuhan)  
6 Trung tâm phúc lợi và y tế công cộng Fuji Bộ phận tổng vụ Fuji-shi Motoichiba 441-1 Shizuoka Prefecture Fuji Government Building 1F
(Fuji Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuka)  (Shizuoka-ken Fuji Sōgō Chōsha 1F)
7 Trung tâm phúc lợi và y tế công cộng Chubu Bộ phận tổng vụ Fujieda-shi Setoaraya 362-1 Shizuoka Prefecture Fujieda Government Building 3F
(Chūbu Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuka)  (Shizuoka-ken Fujieda Sōgō Chōsha 3F)
8 Trung tâm phúc lợi và y tế công cộng Seibu Bộ phận tổng vụ Iwata-shi Mitsuke 3599-4 Shizuoka Prefecture Chuen Government Building 2F
(Seibu Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuka)  (Shizuoka-ken Chūen Sōgō Chōsha 2F)
9 Trung tâm phúc lợi và y tế công cộng Seibu(Chi nhánh kakegawa)  Kakegawa-shi Kaneshiro 93 
(Seibu Kenkō Fukushi Sentā)(Kakegawa Shisho)   
10 Trung tâm dịch vụ công dân Tobu Bộ phận hành chánh tiêu dùng Numazu-shi Ote-machi 1-choume 1-3 Numazusyouren-bldg. 2F 
(Tōbu Kenmin Seikatsu Sentā) (Shōhisha Gyōseihan)  
11 Trung tâm dịch vụ công dân Seibu Bộ phận hành chánh tiêu dùng Hamamatsu-shi Naka-ku Chuo 1-choume 12-1 Shizuoka Prefecture Hamamatsu Government Building 3F
(Seibu Kenmin Seikatsu Sentā) (Shōhisha Gyōseihan)  (Shizuoka-ken Hamamatsu Sōgō Chōsha 3F)

Ngoài ra

Có ngày để các bạn có thể (tư vấn pháp luật) với luật sư.