Konsultasyong medikal para sa mga dayuhan

2019年11月08日

Mangyaring pag usapan ang anumang bagay na may kaugnayan sa pangangalagang medikal para sa mga bata,babae,at may problema sa depresyon o stress.Maaaring makipag usap o mag konsulta lamang ng diretso sa Doktor sa wikang Portuguese,Espanyol at Ingles.

Petsa November 24,2019 at 12:30pm~15:30pm
Venue Aoba symbol road Fushimiya building(Shizuoka shi aoi ku gofukucho -2)
Target Mga dayuhan at kahit sino samiyembro ng pamilya o employer
Bayad sa pagsali Libre
Kapasidad Ang batayan ay first come first served。Ang isang tao ay halos 30 minuto。Kung may bakante ay maaaring kumonsulta.
Sinusuportahang mga Wika Portuguse,Espanyol,Ingles. Ang iba pang mga wika ay sinusuportahan ng mga tagasalin。(gaya ng Vietnam,Indonesia,Tsini,Pilipino )
Pag apply Mangyaring magpunta ng diretso sa venue.
Atb ibapa Ang doctor sa wikang Espanyol ay ipakikilala ukol sa(Karaniwang konsultasyong medikal mula sa mga dayuhan ). (12:30pm~12:45pm)

Hinawakan ng sabay

Ang libreng legal na pagpapayo ay gaganapin sa parehong oras。Bilang karagdagan ,kumonsulta sa tagapayo tungkol sa anumang mayroong problema sa buhay.