Sentro para sa Multikultural na Pangkalahatang Konsultasyon sa Lalawigan ng Shizuoka CAMELLIA

2019年12月26日

Kung saan maaaring ikonsulta ng mga dayuhang residente ang kanilang mga problema.

Ano ang maaari ninyong ikonsulta?

Kapag may problema sa bisa (kinakailangang kwalipikasyon para sa pamamalagi sa bansang Hapon), pag-aaral ng Nihongo, insurance sa kalusugan,buwis, trabaho, pag-aaral ng anak, pagpapatingin sa ospital at iba pang problema, ikonsulta na!

Wika at iskedyul ng pagkonsulta

Lunes hanggang Biyernes, 10am~4pm (Sarado tuwing Sabado at Linggo)

Sarado ang opisina tuwing piyesta opisyal(walang pasok sa bansa) at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

  Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
Portuguese      
Espanyol      
Filipino      
Instik      
Việtnam      
Indonesia      
Ingles  
Koreano    
Ikalawa at ikaapat na Miyerkules
   

Maaari ring kumonsulta araw-araw gamit ang serbisyo ng tagapagsalin.

Paraan ng konsultasyon

Mangyaring makipag-ugnayan sa Camellia sa mga sumusunod na paraan

Telepono 054-204-2000
Email sir07@sir.or.jp
Line ID sirlinefil
Skype siradviser
Facebook Account Adviser Shizuoka
Messenger ID @adviser.shizuoka
Pagbisita sa Camellia Shizuoka-shi, Suruga-ku, Minami-cho 14-1 Mizunomori Bldg 2F
Opisina ng Samahang Pang-internasyonal ng Shizuoka

Walang bayad

Libre lang po ang pag-konsulta!!!

Tablet (iPad)

Maaaring gumamit ng tablet (ipad) upang makipag video call sa tagapayo ng Camellia (Consultation Center) sa mga sumusunod na lugar.
Ang oras ng paggamit ng serbisyo ay mula 10am until 4pm na kahalintulad sa oras ng konsultasyon ng Camellia. (May pagkakataon na hindi ninyo agad agad magagamit ang tablet dahil ito ay gamit ng ibang tao.) 

No. Pangalan ng Samahan Seksyon na Namamahala Address 
1 Kamo Public Health and Welfare Center General Affairs Division Shimoda-shi Naka 531-1 Shizuoka Prefecture Shimoda Government Building 4F
 (Kamo Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuka)   (Shizuoka-ken Shimoda Sōgō Chōsha 4F)
2 Atami Public Health and Welfare Center General affirs Division Atami-shi Minaguchi-chou 13-15 Shizuoka Prefecture Atami Government Building 1F
(Atami Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuka)  (Shizuoka-ken Atami Sōgō Chōsha 1F)
3 Tobu Public Health and Welfare Center General Affairs Division Numazu-shi Takashimahonchou 1-3 Shizuoka Prefecture Tobu Government Building 4F
(Tōbu Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuka)  (Shizuoka-ken Tōbu Sōgō Chōsha 4F)
4 Tobu Public Health and Welfare Center (Shuzenji Branch)  Izu-shi Kodachino 66-1 
(Tōbu Kenkō Fukushi Sentā)(Shuzenji Shisho)   
5 Gotemba Public Health and Welfare Center  General Affairs Section Gotenba-shi Kamado 1113 
(Gotemba Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuhan)  
6 Fuji Public Health and Welfare Center General Affairs Division Fuji-shi Motoichiba 441-1 Shizuoka Prefecture Fuji Government Building 1F
(Fuji Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuka)  (Shizuoka-ken Fuji Sōgō Chōsha 1F)
7 Chubu Public Health and Welfare Center General Affairs Division Fujieda-shi Setoaraya 362-1 Shizuoka Prefecture Fujieda Government Building 3F
(Chūbu Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuka)  (Shizuoka-ken Fujieda Sōgō Chōsha 3F)
8 Seibu Public Health and Welfare Center  General Affairs Division Iwata-shi Mitsuke 3599-4 Shizuoka Prefecture Chuen Government Building 2F
(Seibu Kenkō Fukushi Sentā) (Sōmuka)  (Shizuoka-ken Chūen Sōgō Chōsha 2F)
9 Seibu Public Health and Welfare Center (Kakegawa Branch)  Kakegawa-shi Kaneshiro 93 
(Seibu Kenkō Fukushi Sentā)(Kakegawa Shisho)   
10 Tobu Citizen Service Center Consumer Administrative Section Numazu-shi Ote-machi 1-choume 1-3 Numazusyouren-bldg. 2F 
(Tōbu Kenmin Seikatsu Sentā) (Shōhisha Gyōseihan)  
11 Seibu Citizen Service Center Consumer Administrative Section Hamamatsu-shi Naka-ku Chuo 1-choume 12-1 Shizuoka Prefecture Hamamatsu Government Building 3F
(Seibu Kenmin Seikatsu Sentā) (Shōhisha Gyōseihan)  (Shizuoka-ken Hamamatsu Sōgō Chōsha 3F)

Iba pang impormasyon

Mayroon din araw na maaaring ikonsulta sa abogado ang inyong legal na problema Ang detalye ay nakasulat sa iba’t ibang wikang banyaga sa aming website.